Frankfurt/Oder Luftansicht

Wspieranie gospodarki

Firma DePoWi jako aktywne ogniwo w procesie wspierania gospodarki niemieckiej, polskiej i rumuńskiej jest zaangażowana w wiele projektów i działań.

Nasze układy kooperacyjne i partnerskie są korzystne również dla Państwa projektu, ponieważ pomagamy w nawiązaniu solidnych kontaktów, a co za tym idzie, w uzyskaniu konkretnej pomocy dzięki: