Frankfurt/Oder Luftansicht

Ochrona środowiska

Przyjazny dla środowiska, średni biznes podnosi atrakcyjność regionu jako miejsca prowadzenia działalności. Dlatego też DePoWi bierze czynny udział w tworzeniu koncepcji ochrony środowiska w regionie Nadodrza i regionie Moldava.

DePoWi wspiera rozwój przyjaznego dla środowiska średniego biznesu z zachowaniem norm z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu poprzez:

DePoWI opracowuje i zajmuje się realizacją transgranicznych projektów ekologicznych. Ponadto DePoWi wspiera polskie oraz rumuńskie organy administracji państwowej przy wprowadzeniu norm Unii Europejskiej w zakresie prawa ochrony środowiska.