Frankfurt/Oder Luftansicht

Rozwój regionalny

Niemiecko-Polskie Towarzystwo Rozwoju Gospodarki Sp. z o. o. opracowuje koncepcje dla ekonomicznego rozwoju regionów przygranicznych.

Podczas planowania i realizacji projektów, służących podwyższeniu atrakcyjności regionalnej infrastruktury gospodarczej, wspieramy Państwa w następujących działaniach, stawiając do dyspozycji nasz know-how: