Frankfurt/Oder Luftansicht

Competenţele noastre

DePoWi a fost înfiinţată la 07.01.1992 în Frankfurt (Oder).

Din acel moment au fost purtate peste 4.500 de discuţii de consultanţă cu firme, întreprinderi, instituţii şi organizaţii comunale germane, poloneze şi româneşti şi au fost încheiate ca. 2400 de contracte propriu-zise.

Cu sprijinul DePoWi au luat fiinţă peste 130 așa numite Joint Ventures germano-poloneze. Numeroase întreprinderi activează în prezent în cadrul unor cooperări economice în spațiul economic polonez sau românesc.

Din noiembrie 2004, DePoWi este activă nu numai în Polonia, ci şi în România. Având ca punct de plecare experienţele acumulate în Polonia, s-a început cu deschiderea pieţei din România.

Un punct special de referinţă al activităţii noastre constă atît în sprijinirea investitorilor activi pe piaţa economică germană, respectiv românească, cît şi în organizarea cooperărilor dintre întreprinderile germane, poloneze şi româneşti.

Din filosofia firmei noastre face parte garantarea unei consultanţe şi îndrumări,în străinătate, pe cât de demne de încredere, pe atât de individuale. De la ideea de afacere şi până la prima fază a punerii ei în aplicare, vă însoţim cu un service adecvat proiectului dumneavoastră.

Întreprinderea noastră este însă considerată a fi şi o importantă componentă a romovării economice germano-polonezo-române, precum şi o reprezentantă a planului de dezvoltare economică regională din zona Oder-ului. De acest lucru ţine, nu în ultimul rând, faptul că DePoWi se simte datoare să promoveze îndeosebi o economie medie, compatibilă cu mediul înconjurător. Angajarea noastră în vederea protecţiei mediului măreşte atractivitatea regiunii ca poziţie economică.